Proiecte

Titlul proiectului: Soluție de securitate cibernetică bazată pe tehnici de învățare automatizată de ultima generație (machine learning)

Numele beneficiarului: CYBERWALL S.R.L

Scopul și obiectivele specifice:

Obiectivul general al prezentului proiect este reprezentat de dezvoltarea unui produs inovativ, de a dezvolta o implementare hardware și software proof-of-concept a algoritmilor de învățare automată într-un sistem de detectare a intrusiunilor de rețea (NID), care ar putea detecta diverse atacuri precum Bot, XSS, DoS, DDoS, FTP-Bruteforce, SSHBruteforce, SQL injection, Infiltration și, de asemenea, să le clasifice în consecință în clase (clasificare multiclasă) pentru companiilor pentru gestionarea resurselor umane și a activităților de management.
Obiectivul general este în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent “Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa priorității 1.2: Promovarea transferului tehnologic, și anume Creșterea inovației în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.      Primul obiectiv științific (SO1) este generarea unui set de date nou și mai complex, care să conțină mai multe clase de atacuri și să le combine cu cel actual.
2.      Al doilea obiectiv științific (SO2) este furnizarea hardware-ului necesar pentru antrenarea algoritmilor de învățare automată și căutarea metodelor de economisire a timpului, fără a afecta acuratețea acestora.
3.      Al treilea obiectiv științific (SO3) este îmbunătățirea algoritmilor existenți sau dezvoltarea altora și combinarea predictiilor acestora (învățare ansamblu) pentru a contribui pe fiecare la decizia finală de clasificare. 

Rezultatele proiectului:

1.      Dezvoltarea unui produs software inovativ, până la finalizarea perioadei de implementare
2.      Dotarea firmei cu echipamente performante
3.      Îmbunătățirea accesului și a utilizării, precum și creșterea calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

Perioada de implementare: 23.01.2023- 31.12.2023
Valoarea totală a proiectului: 1.109.811,17 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 678.916,75 lei
Valoarea contribuției europene FEDR: 543.133,41 lei
Valoarea contribuției naționale: 135.783,34 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei